top of page

Har Du prøvet med

hypnose?

OM HYPNOSE

Gør en forskel. 

Forny dit liv med 3 sessioner til kun 3000 kr. 

Hypnose dokumenteres i de egyptiske skrifter tilbage til 1500 f.kr. Hypnose er dermed en ældgammel behandlingsform. 

 

Helt simpelt, er hypnose en metode, hvor man opnå så afslappet stadie, at det bevidste logiske- og kritiske sinds barrierer bliver dæmpet.

Hvilket muliggør adgang til det underbevidste, og dermed giver frit lejde til at foretage de ændringer som er nødvendige. 

 

Hypnose er?

 • Et redskab til at ændre adfærdsmønstre, følelser eller reaktioner, som ikke længere gavner dig.  

 • Et samarbejde mellem hypnotisør og klient. 

 • Ansvaret for ændring hviler ikke kun på hypnotisøren

 • Du mister aldrig kontrol, er bevidst under hele sessionen.

 • Gavnligt for personlig udvikling. 

 • En hurtig og effektiv behandlingsform.

Hvis du aldrig har været i hypnose før, har du måske nogle misledende idéer om hvad det er og hvordan det virker. Jeg kan med det samme udelukke at det hverken er hokus-pokus, eller rigtig søvn.

 

Sådan føles hypnose

Hypnose føles som en søvnlignende tilstand. En tilstand som bedst kan sammenligned med det stadie du når i, lige inden du falder i søvn.

 

I den tilstand formår det bevidste sind at slappe af tilpas tilstrækkeligt nok. At der åbnes op for det underbevidste. 

 

Det sker ved at dæmpe den kritiske barriere som adskiller det bevidste - og underbevidste sind. 

 

I det stadie er det muligt at foretage ændringer og genkalde billeder, symboler, minder. Føle en stemning. 

Nogle klienter genkalder tydelige billeder bag nethinden, andre føler mere en stemning. Det ene er ikke bedre end det andet  

unnamed%20(1)_edited.png

​Efter hypnose

Efter sessionen er nogle i tvivl om, de overhovedet var i hypnose. Det kan skyldes at de fleste tror at man sover i hypnose. Man er bevidst under hypnotisk session, og at være bevidst er ikke ensbetydende med at du ikke er i hypnose. 

Andre har en forindtaget opfattelse, og tror at de ikke husker noget fra sessionen, og glemmer alt. Det er en skrøne. Det betyder dog ikke at den kritiske sans ikke kan have sin tvivl mht. til små detaljer, den er og forbliver jo kritisk.  Kun ved regression til tidligere liv kan nogle detaljer virke utydelige, men det er fordi at den form for hypnose tager længere tid, og at man får opsamlet ekstremt mange informationer på én gang. Det er også derfor at jeg tilbyder en lydfil dertil. 

 • Det bevidste sind -  er som vi kender det i vågen tilstand, beskyttende, analyserende, logisk, behovsdækkende.

 • Det kritiske sind - som på sin egen måde er et beskyttende filter mellem det bevidste og underbevidste sind, da det opvejer ældre erfaringer mod nye. Frasorterer de ting som vi enten ikke kan eller vil huske, føle eller ændre.

 • Det underbevidste sind -  Det er her det bliver spændende. Alle tidligere erfaringer, vaner, reaktionmønstre, adfærdsmønstre, og viden tager udspring herfra. Hypnose kan trænge igennem hertil og dermed rette op på, og foretage de ændringer der ønskes, men som vi har svært ved at ændre i bevidst tilstand. 

Hvad kommer der til at ske?
Ved bestilling af en session 
Jeg beder dig først og fremmest om en telefonisk samtale for at sikre mig at:
 
 1.  Du føler dig tryg. 
 2. For at få indrammet din forhindring, og få sat ord på, hvad det er helt præcist at jeg skal hjælpe dig med.
 3. Forklare dig selve forløbet så du er forberedt.
 
Efter samtalen, sender jeg en lydfil pr. mail til forberedelse.
 
Denne kan du lytte til før vores session. Gerne flere gange hvis du skulle få lyst til det. Det er vigtigt at du gør det på et tidspunkt hvor du ikke falder i søvn til filen, da den ellers ikke vil have den optimale virkning.
 
OBS! Falder du i søvn skader det ikke, men i så fald bør du lytte til den igen, for at opnå bedst mulige resultat.
Du opfordres på det stærkeste til IKKE at lytte til lydfilerne ved færden i trafikken, eller ved betjening af maskineri.
Ved ankomst
Når vi mødes, er første skridt endnu en samtale, da alting er forgængeligt kan dit syn på situationen have ændret sig siden forrige samtale.
Vi opsummerer derfor, og får belyst de mere grundlæggende forhindringer, samt hvad du ønsker at opnå som resultat af behandlingen. ​
OBS! Afhængigt af problemstillingen, vil du der muligvis forekomme en form for følelsesladethed, men jeg sørger for at du også går derfra med et Wellness-Boost, som jeg inkluderer alle mine sessioner. 
Derefter laver jeg en fokuserings-øvelse, og en visualiseringsøvelse, her kan jeg vurdere mit sprogvalg, og hvordan resten af sessionen skal forløbe.
Efter behandlingen
Vi vil efter sessionen tale om din oplevelse, og eventuelt booke en ny tid.
De fleste føler at de har taget en lur.. Du vil derfor nok bemærke at du vågner op en smule døsig, også selvom at hypnose ikke er rigtig søvn.
Du føle dig forholdsvist forfrisket i et søvnigt stadie. Ved afskaffelse af vaner - her vil du muligvis føle at der mangler noget, men de følelser går væk igen til det bedre, da der sker en udrensning i dit sind, og fordi at  underbevidstheden ikke altid er yderligt begejstret over at skulle give slip på gamle vaner. 
Det er let at se efter en session om det kræver yderligere behandlinger. Nogle er allerede overkommet deres forhindringer efter én session, men andre har brug for flere - Der anbefales generelt en pakkeløsning på tre sessioner som udgangspunkt. 
Der rådes til at have de første to sessioner med en uges mellemrum max. 

OBS! Hvis du har fået Past Life Regression, sender jeg efter sessionen en optaget lydfil af forløbet, som du kan beholde til fremtidigt brug.  
bottom of page