top of page
Om Behandling m. Past Life Regression 

Hvad er formålet med regression til tidligere liv (PLR)?​

 • Har jeg levet i tidligere liv?

 • Hvilken indflydelse har tidligere liv på mit liv i dag?

 • Hvordan kan det, at genopleve et tidligere liv hjælpe mig?

  • Ændring af forstyrrende adfærdsmønstre og holdninger/synspunkter som har manifesteret sig over længere tid, på trods af ønsket om at ændre dem.

  • Befrielse fra begrænsede, forvirrende følelser. Fx. negativ fysisk-kemi i forhold til andre omkring dig. Afkald på agressivitet, sociale vanskeligheder, uforløste forhold, og forstå årsagen bag det.

  • Forstå, og acceptere dit oprindelige ubegrænsede potentiale

  • Slip af med nogle kroniske fysiske smerter og følelser.

  • Få større forståelse for de erfaringer og belæringer der skulle opnås i et tidligere liv, som kan relateres til dit nuværende livs udfordringer - såfremt at de stadig er uforløste. 

  • Hvad er mit livsformål? Vi er har af en årsag. Du kan med Past Life Regression, få kortlagt dit formål i dette liv. 

Vi kan i fællesskab finde frem til svarene på disse spørgsmål under en af mine Past Life Regression, sessioner. 

Hvad er Past Life Regression?

De fleste har hørt om genfødsel. Jeg vil understrege at Past Life Regression hverken er en trosretning, ej religion.

 

Past Life Regression, eller som det hedder på dansk; regression til tidligere liv er det samme som hypnose, med den eneste forskel at vi målrettet går tilbage i tiden (derfor navnet regression), ikke kun i det her liv men specifikt til et tidligere liv som du i din bevidste tilstand ikke er bevidst om.  

Hvad er formålet med Past Life Regression?

Du kom hertil som en sjæl med en lang historie præget af indtryk fra en masse erfaringer, visdom og sår fra utallige tidligere liv. Eftersom at din essens har rejst gennem de livstider har den opnået mange belæringer, som nu er lagret i dit underbevidste sind.

Synspunkter og beslutninger som var enten problematiske eller gode i tidligere liv, bliver overført til vores nuværende som påvirkende faktorer i vores sind, forhold, eller endda i vores fysik.

Det er her at Past Life Regression kan hjælpe med at fjerne blokaderne, så vi kan leve et mere fyldestgørende og lykkeligt liv. 

To muligheder med Past Life Regression

Jeg tilbyder både Past life Regression som en oplevelse, men udover ren og skær nysgerrighed for emnet, og det faktum at det er en meget interessant rejse at være på, gør Past Life Regression det også muligt at gribe rejsen an på en mere oplysende måde for de som er interesseret. Nemlig med en lidt mere terapeutisk tilgang. Denne metode kalder jeg Sjælerejser.

 

Det er muligt at finde ud af hvorvidt ens forhindringer i dette liv har rod fra et tidligere. Et eksempel på det, er at vi ubevidst viderefører synspunkter, erfaringer, og fysisk/psykisk-kemi fra forhold fra tidligere liv med ind i vores nuværende liv. Tit gavner det, men andre gange så kan det være traumatiske oplevelser som går igen. Dette kunne være i form af en kronisk smerte, måske følelsen af at være helt alene, at have vanskeligheder med at passe ind i samfundet. Usunde forhold, grundet et tidligere liv med samme person et.c. Når vi forlader de oplevelser, eller forhold fra tidligere liv uforløste, kan det blive en hindring i vores personlige udvikling, være svært i dagligdagen eller i værste tilfælde, ødelægge vores liv. 

Forstå dig selv, og dine tætte forhold bedre

Så langt så godt, der er også en anden særdeles spændende bonus ved at lave Past Life Regression, netop at vi kan møde mennesker fra det liv vi lever i dag i vores tidligere liv. 

De fleste har haft følelsen af at møde en person for første gang, og med det samme mærke en stærk forbindelse. Det er for eksempel fordi I allerede har mødt hinanden i et tidligere liv, men blot har glemt det. 
Med Past Life Regression er det muligt at finde svar årsagen til jeres specielle forbindelse. Både i gode og måske karmise ubalancerede henseender. 

 

 

Teknisk info

Man kan dele befolkningen op i to kategorier hvorpå man oplever hypnose. Den ene er visuel, den anden er følende. Den ene er ikke bedre end den anden, på nogen som helst måde. Den eneste forskel er måden hvorpå de to kategorier hver især modtager informationer.

 

Den visuelle,  som ordet i sig selv beskriver, modtager informationer set i billeder. Den følende mærker informationerne. Begge er i stand til at se eller føle fx. om det er varmt eller koldt, måske følelsen af at dufte noget, at høre folk omkring sig tale tydeligt, og høre hvad der bliver sagt. Måske endda bare at intuitivt vide noget lige pludselig.  

Den mest effektive måde under hypnosen, er bare at fokusere på de billeder og følelser som du oplever, og ikke at bekymre dig om hvorvidt det giver mening eller er "ægte". Det kan du tage stilling til bagefter. Bare stol på det som dukker op, og nyd den spændende rejse. 

Det kan være behjælpeligt hvis du har et specifikt problem, eller noget hvorpå du søger svar i dit nuværende liv, som du godt kunne tænke dig at udforske. Det er derudover også muligt at åbne op for indre vejledning med Past Life Regression, for at finde et minde som er relevant for dig i dag.

Fremstilling af minder, og falske beretninger

Det som virker bedst ved at arbejde med regression til tidligere liv er at have en tilgang til en oplevelse, uden at decideret forvente et bestemt resultat. Det kan forekomme at klienter håber at de måske har være Cæsar, eller Monroe i et tidligere liv (Fx. Hypnotisøren Michael newton har haft tre Monroe-Cases) og det kan komme i vejen for de informationer som virkelig har brug for at komme frem. Disse "fremstillede minder" sker på baggrund af at det bevidste sind stadigvæk er aktivt, og kan alterer minderne. Det er her at det er vigtigt for hypnotisøren, at være skarp. At være i stand til hurtigt at skelne mellem ægte minder eller fremstillede. Med visse teknikker er det let, hurtigt at finde ud af hvad der er sandt eller falsk.

I tvivl om det virker?

Vi er alle kritiske væsner. Især i bevidste tilstand. Jeg er stødt på en del mennesker som især undrer sig over hvorvidt Past Life Regression ville virke for dem. Mit svar hertil er at man ikke decideret behøver at være troende for at det virker. Dit underbevidste er på din side og hjælper dig på din rejse.  

bottom of page