top of page

Privatlivspolitik for Hypnose v/ Natalie Dupont

Brug af Hypnose v/ Natalie Dupont hjemmeside og services forudsætter, at du afgiver visse personlige oplysninger.  

Idet vi dermed behandler personoplysninger, har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Hypnose v/ Natalie Dupont er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Natalie Dupont er kontaktperson, og kan kontaktes på hypnose@nataliedupont.dk

Hvilke data indsamles

Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester.  Ligeledes vil vi håndtere de data vi får, når vi er i kontakt med dig.

 

Automatisk indsamlede data

Vores hjemmeside er baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulige løsning, enten direkte af os eller af en tredjepart på vegne af os.

 

Analyse af klikstrøms data og placering af cookies er eksempler herpå.

Alle besøg til en digital løsning medfører, at der sendes oplysninger fra din browser til en server. Det er via analyse af disse data, at vi optimerer de digitale løsninger. Data opsamles via tredjepart på vegne af os. Der kan opsamles data om din computer med henblik på systemadministration. Disse data er statistiske oplysninger om brugernes adfærd i de digitale løsninger. Eksempler på data der opsamles og eventuelt analyseres:

 • Dato og tidspunkt for besøgde sider, der besøges i løsningen

 • IP-adressen på den besøgende

 • oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.)

 • URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning)

 

Vi anvender Google Analytics som webanalyseløsning i vores digitale løsninger. I denne forbindelse sendes webanalyse data fra vores digitale løsninger til analyse i den service Google udbyder. Her fungerer Google Analytics som ”databehandler” af data vi er ansvarlige for, og disse data må kun videregives efter aftale eller for at overholde retslige krav.

Du kan se mere om Googles fortrolighedspolitik her: https://www.google.com/intl/da/policies/

Vi anvender Facebook Events Manager som webanalyseløsning i vores digitale løsninger.  I denne forbindelse sendes webanalyse data fra vores digital løsninger til analyse i den service som Facebook udbyder.  Her fungere Facebook Events Manager som “databehandler” af data vi er ansvarlige for, og disse data må kun videregives efter aftale eller for at overholde retslige krav.

Du kan se mere om Facebooks fortrolighedspolitik her: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Oplysninger du selv afgiver

I tillæg til de oplysninger der opsamles automatisk, behandler vi også data, som brugere aktivt har givet til os. Eksempler på data som brugere aktivt afgiver er:

 • Navn og mailadresse og telefonnummer i forbindelse med oprettelse af aftale eller køb af ydelse

 • Navn og mailadresse i forbindelse med tilmelding til email lists.

 • Relevant oplysning om dig selv som du giver i forbindelse med et forløb hos Hypnose v/ Natalie Dupont.  

 

Anvendelse og opbevaring af indsamlede data

Formål med indsamling

Nedenstående er eksempler på anvendelse af de indsamlede oplysninger:

 • Sikre at du få en relevant og faglig kyndig forløb som kunde.

 • At sende relevant information til dig i forbindelse med tilmelding til vores mailing lists.

 • Sikring af brugervenlighed og sikkerhed.

 • Optimering af vores hjemmeside.

 • Oprettelse af konto og adgang til vores online services

 

Opbevaring

Elektronisk opbevaring af kundernes persondata, såsom navn, email adresse, telefonnummer eller personlig oplysning som er oplyst i forbindelse med en forløb hos Hypnose v/ Natalie Dupont bliver gemt hos vores databehandler. Hypnose v/ Natalie Dupont bruger EasyMe ( CVR: 28 71 26 18), Schlegels Allé 5, 4. tv., DK-1807 Frederiksberg C) som databehandler.

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Konkret kan oplyses følgende om opbevaringsperioder:

 • ​For så vidt angår oplysninger om vores kunder beholder vi som udgangspunkt dine kontaktoplysninger og data, indtil 2 år efter kundeforholdets ophør.

 

 

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver udelukkende kunders oplysninger til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

Vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele data, for at overholde en retslig forpligtelse. Videregivelse kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

Vi anvender tjenesteudbydere og databehandlere, der udfører arbejde på vores vegne. Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtelse overfor os, og vi kontrollerer at vores samarbejdspartnere overholder deres forpligtelser.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

Vores hjemmeside kan linke til andre hjemmesider. Benytter du sådanne link, forlader du vores hjemmeside og er herefter undergivet andre betingelser og persondatapolitikker, som vi ikke er ansvarlige for.

Vores hjemmeside kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.  Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

 

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies.

 

Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte:

Google Analytics (trafikmåling)

Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Adwords remarketing (reklame)

Websitet bruger cookies fra Google Adwords til at målrette reklamer specifikt til folk, der har besøgt nataliedupont.dk

Du kan fravælge “remarketing” (reklame) cookies her: https://www.google.com/settings/ads/plugin/

Du kan se og slette eventuel information omkring dine interesser og demografiske gruppe som Google har lagret her: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Derudover bruger vi data omkring dit køn, alder og interesser fra Google i Google Analytics rapporter til bedre at forstå hvem vores besøgende er

Facebook

Websitet anvender også Facebook Pixels til at målrette reklamer specifikt til folk, der har besøgt nataliedupont.dk

 

 

Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed.

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Dine rettigheder

Generelt

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

Du har ret til at få adgang til dine persondata

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi give dig adgang til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst under punkt Dataansvarlig og kontaktoplysninger.

 

Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor under punkt 1, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst under punkt 1 til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har i visse tilfælde ret til at få dine data udleveret

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Du har ret til at klage til Datatilsynet

Hypnose v/ Natalie Dupont (som dataansvarlig) er underlagt persondatalovgivningens (herunder EU’s persondataforordningen og national persondatalovgivning) bestemmelser om behandling af personlige oplysninger.

Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af vores websted eller ved anden interaktion med Prescott Hypnose, kan du klage til Datatilsynet.

Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår nedenfor:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

Fax: 33 19 32 18

Mail: dt@datatilsynet.dk

www.datatilsynet.dk

'

Version

Denne privatlivspolitik er senest ændret den 25. maj 2018.

bottom of page